Aktuality | Účetnictní v Brně | DarmiTax s.r.o. - ucetnictvivbrne.cz

KATEGORIZACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Změny v účetnictví, které přináší legislativa od roku 2016 Počínaje Novým rokem vstoupí v platnost novela zákona o účetnictví, která například znovu zavádí jednoduché účetnictví. Je toho však mnohem více –pojďme si tedy shrnout, jakých oblastí se změny v zákoně dotknout. Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška .. read more

On 2 ledna, 2016, posted in: Aktuality by

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

KONTROLNÍ  HLÁŠENÍ S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahrazuje současný výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH a zároveň tiskopis evidence pro daňové účely dle § 44. Plátce – právnická osoba podává .. read more

On 2 ledna, 2016, posted in: Aktuality by