Zpracování mezd

Zpracování mezd zahrnuje:

  • výpočet čisté mzdy,
  • příprava výplatních pásek pro zaměstnance,
  • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,
  • podklady pro nástup/výstup zaměstnance,
  • správa a evidence mzdových listů a listů důchodového pojištění,
  • zastoupení při kontrolách na úřadech,
  • zpracování Dohod o provedení práce.

Zpracování mezd