Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

je ze zákona povinné pro právnické osoby a některé fyzické osoby.
Účetnictví vedeme odborně, profesionálně a precizně. Klientovi zaručujeme diskrétnost a loajalitu.

Vedení účetnictví v Brně
Vedení účetnictví naší účetní a daňovou kanceláří zahrnuje:

 • kompletní zpracování účetnictví,
 • účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha,
 • pokladní kniha,
 • účtování na střediska dle požadavků zákazníka,
 • kniha závazků a pohledávek – zápis přijatých a vydaných faktur, sledování saldokonta, evidence úhrad, přehledná evidence nezaplacených faktur,
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí,
 • kontrola náležitosti účetních dokladů,
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek,
 • vedení evidence majetku (vedení karet majetku, odpisy),
 • zpracování přiznání k DPH měsíční, čtvrtletní včetně souhrnných hlášení,
 • na vyžádání klienta sestavení měsíční, čtvrtletní uzávěrky a sestavy,
 • zpracování všech daňových přiznání dle registrace klienta,
 • účtování v cizích měnách, kurzové rozdíly,
 • účtování zahraničních faktur (EU, třetí země),
 • měsíční výkazy dle požadavku klienta,
 • zpracování mezd, cestovních náhrad na základě podkladů klienta,
 • zajištění služeb daňového poradce,
 • sestavení účetní závěrky,
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu,
 • zpracování silniční dani,
 • účetní poradenství,
 • vedení personální a mzdové agendy,
 • zastupování na úřadech,
 • a mnohé další, dle přání a domluvy s klientem

Po uzavření účetního období klientovi předáme přehledně uspořádané doklady za celé období a zálohu dat v elektronické podobě.