Daňová evidence

Vedení daňové evidence naší účetní a daňovou kanceláří zahrnuje:

Daňová evidence Brno

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence,
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta,
 • evidence majetku,
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest,
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení,
 • zpracování daňového přiznání k silniční dani,
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu,
 • zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu,
 • zpracování přehledu pro Okresní správu sociálního zabezpečení,
 • sestavení účetní závěrky,
 • účetní poradenství,
 • vedení personální a mzdové agendy,
 • zastupování na úřadech.

Po uzavření účetního období klientovi předáme přehledně uspořádané doklady za celé období a zálohu dat v elektronické podobě.