Vrácení daně

Vrácení daně pracujícím důchodcům

Poplatníci ve starobní důchodu získali zpět základní slevu na poplatníka. Ústavní soud tak rozhodl v srpnu roku 2014. Podle soudců byla část zákona, která důchodcům znemožňovala si slevu na poplatníka uplatnit, diskriminační a pracující důchodci si mohou snížit daň až o 24 840 Kč již za rok 2014.

Pokud zaměstnanec (starobní důchodce) podepsal u svého zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen Prohlášení poplatníka), může si do 15. února 2015 požádat o roční zúčtování daně a základní slevu tak uplatnit za celý rok 2014.

Základní slevu na dani je možno také uplatnit za zdaňovací období 2013 a slevu tak získat zpětně.

Pokud Vám za rok 2013 nebyla sleva doposud zohledněna, můžete ji uplatit následovně:

  • U zaměstnavatele, který Vám provedl roční zúčtování za rok 2013, v případě, že jste u něho podepsal pro rok 2013 Prohlášení poplatníka
  • Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období 2013

Pokud jste daňové přiznání za rok 2013 podali a sleva na poplatníka Vám nebyla zohledněna, můžete slevu na poplatníka uplatnit v dodatečném daňovém přiznání.

Výše uvedená daňová přiznání může pracující důchodce podat ve lhůtě, která je stanovena v daňovém řádu a činí 3 roky, tz. do 1.4.2017.